Condicions Generals de Productes

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web https://www.ollerdelmas.com i en les App’s, del qual és titular HERETAT OLLER DEL MAS, S.L.

L’adquisició de qualssevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

1. IDENTIFICACIÓ

HERETAT OLLER DEL MAS, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels productes només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals li identificaran i habilitaran personalment per a poder tenir accés als productes.

Una vegada dins d’https://www.ollerdelmas.com, i per a accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en https://www.ollerdelmas.com.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través d’https://www.ollerdelmas.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà el client, a través del mitjà proporcionat pel client al més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà Sí, mitjançant transferència

Si HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. es retardarà injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en https://www.ollerdelmas.com o en l’App, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més, caldrà que el client es registri en https://ollerdelmas.com a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de HERETAT OLLER DEL MAS, S.L.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà per correu electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant correu electrònic: info@ollerdelmas.com per a rebre la factura en paper.

6. ENTREGA

PRODUCTES

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.

L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Península i Balears.

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

1. Transport:

Com a norma general, els paquets s’envien dins de les 48 hores següents a la recepció del pagament, través de Missatgeria amb número de seguiment i lliurament sense signatura. Si prefereixes l’enviament certificat mitjançant Correu Postal, s’aplicarà un càrrec addicional. Posa’t en contacte amb nosaltres abans de sol·licitar aquesta opció. Sigui com sigui la forma d’enviament que triïs, et proporcionarem un enllaç perquè puguis seguir la teva comanda en línia.

Les despeses d’enviament inclouen les despeses de manipulació i empaquetat, així com les despeses postals. Les despeses de manipulació tenen un preu fix, mentre que les despeses de transport poden variar segons el pes total del paquet. T’aconsellem que agrupis tots els teus articles en una mateixa comanda. No podem combinar dues comandes diferents, i les despeses d’enviament s’aplicaran per a cadascun de manera individual. No ens fem responsables dels danys que pugui sofrir el teu paquet després de l’enviament, però fem tot el possible per a protegir tots els articles fràgils.

Les caixes són grans i els teus articles estaran ben protegits.

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen en https://www.ollerdelmas.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen en https://www.ollerdelmas.com.

Els serveis tenen l’IVA inclòs.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

b. Per Transferència bancària

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària. Havent d’indicar en el moment de realitzar la transferència el nom del client i número de comanda.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de info@ollerdelmas.com

HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

Per a procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

L’empresari suportarà els costos de devolució dels béns.

10. GARANTIA

Els productes adquirits a través d’https://ollerdelmas.com gaudeixen d’un període de garantia de Segons fabricant des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, així com qualsevol avaria produïda durant aquest període.

Segons fabricant.

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent a la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

En els productes de naturalesa duradora, el consumidor tindrà dret a un adequat servei tècnic i a l’existència de recanvis durant un mínim de 5 anys des de la data en què el producte deixi de fabricar-se, sense que pugui incrementar-se el preu dels recanvis en aplicar-los en les reparacions.

Per a conèixer les gestions que han de seguir-se davant els problemes o les avaries en un producte poden contactar:

HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

Si, així i tot, el producte adquirit no funciona correctament haurà de contactar immediatament amb els serveis d’atenció al client i assistència tècnica del fabricador, o si és el cas del representant o distribuïdor.

Habitualment els serveis tècnics exigiran que els faciliti les següents dades:

OBSERVACIONS

Despeses recollida i enviament a compte del client.

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s’estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

12. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant HERETAT OLLER DEL MAS, S.L. el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 938763515, bé a través de l’adreça de correu electrònic info@ollerdelmas.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.

TARIFES CABANES

10% d’iva inclòs

Esmorzar inclòs en totes les tarifes (per a 2 persones)

No inclosa la taxa turística

Juny, juliol i agost estada mínima de 2 nits en cap de setmana

Tarifa DUI_ 5% de dte sobre tarifa estàndard

Late check out_suplemento 15% sobre tarifa habitació seleccionada

Day use_75% de la tarifa vigent en habitació seleccionada

Tarifa no reembolsable_pago directo_10% de dte

Nen de 0 a 4 años_ 25 eu per nit (inclou bressol)

Nen de 4 a 12 años_ preu equivalent a 55€ de la tarifa vigent

Nen> 12 anys o 3a persona adulta_ 120€ noche de el preu de l’tarfia, excepto paquets y promocions.

POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ

Cancel·lació gratuïta fins a 7 dies abans de l’arribada. Podeu cancel·lar gratuïtament fins a les 12: 00h als 7 dies anteriors de la reserva. Després d’aquest moment, si anul·la se li carregarà la primera nit a la targeta. També si surt anticipadament o si no es presenta (la reserva només es manté durant la primera nit)

El pagament s’efectua a l’establiment.

La targeta és únicament com a garantia. FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Tarifa No reemborsable, canvis fins a 3 mesos.

A la atención de:

HERETAT OLLER DEL MAS, SL

C/ Ctra. de Igualada a Manresa, C37z, Km 91, 08241 Manresa – Barcelona

B61822133

Telèfon: 938763515

Email: info@ollerdelmas.com

Por la presente le comunico que desisto del contrato de venta celebrado con ustedes en relación a los siguientes productos y/o servicios:

PRODUCTO / SERVICIOREFERENCIA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Número de pedido:
Fecha de pedido:Recepción del pedido:

DATOS DEL CONSUMIDOR

Nombre y apellidos:

CIF/NIF/NIE:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

En ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Firma:

FORMULARIO DE RECLAMACIONES

A la atención de:

HERETAT OLLER DEL MAS, SL

C/ Ctra. de Igualada a Manresa, C37z, Km 91, 08241 Manresa – Barcelona

B31822133

Telèfon: 938763515

Email: info@ollerdelmas.com

PRODUCTO / SERVICIOREFERENCIA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN:

Número de pedido:
Fecha de pedido:Recepción del pedido:

DATOS DEL RECLAMANTE

Nombre y apellidos:

CIF/NIF/NIE:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

En ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Firma: