Política de Seguretat Alimentària

Heretat Oller del Mas és una Bodega que elabora els seus vins amb raïm propi. Produccions limitades que expressen terroir i història.

La política d’innocuïtat definida per l’alta Direcció te en compte el context en el que es desenvolupa l’activitat de la Bodega, la relació amb les empreses del grup i les altres parts interessades, amb un enfoc dirigit a la consecució de la satisfacció del client elaborant productes que compleixin els estàndards de la companyia, els sanitaris, normatius i legals que ha fet possible la continuïtat del negoci durant 20 anys, sempre tenint en compte els objectius del sistema de Seguretat alimentària i la comunicació dins i fora de l’organització.

L’empresa ha optat pel model ISO 22000 per continuar apostant per la satisfacció dels clients i la rendibilitat de l’organització, gestionant els processos i recursos amb aquesta fita i garantir la qualitat i innocuïtat dels seus productes. La cultura de la Seguretat alimentària, entesa de manera transversal dins de l’Organització, ens ha de permetre arribar a aquestes fites.

El procés de millora continua, al que ens porta el nostre sistema de gestió, ens ha de permetre incrementar la nostre presència en el mercat internacional, vetllant per les necessitats dels clients, consumidors, treballadors, el medi ambient i la sostenibilitat de l’empresa.