Pàdel

Vine a jugar a pàdel

Al costat del camp de golf, tenim dues pistes de pàdel. Les pots llogar per hores, hi pots fer classe amb els nostres instructors professionals i participar en les competicions que organitzem durant tot l’any.

Horaris

Temporada d’estiu (del 13/4 al 19/10):
de 8 a 21h cada dia de la setmana.

Temporada d’hivern (del 20/10 a 12/4):
de 9 a 19.30h cada dia de la setmana.

Horari aproximat, depenent de les hores de llum natural.

Recomanem que els divendres tarda i els caps de setmana reserveu hora de sortida prèviament.

Preus

TARIFES PÀDEL

1 HORA

Abonament 10+1

16€ de dilluns a divendres | 20€ dissabte, diumenge i festius

199€

Normes de la pista

PUNTUALITAT
Els partits es faran sense retard en els horaris anunciats de joc. L’horari dels partits es publicarà amb el temps suficient, sent obligació del jugador informar-se’n.

VESTIMENTA
El jugador haurà de portar roba i calçat esportiu adequat, no es permeten les camises de tires ni els banyadors. En cas de no complir-ho serà avisat de la falta, havent-la de reparar, si no ho fes seria desqualificat. En les competicions per equips es recomana que els jugadors portin la mateixa indumentària, tot i que no és obligatori.

Els jugadors poden utilitzar el calçat, roba i pales que desitgin, sempre i quan siguin reglamentàries. En els torneigs internacionals l’equip arbitral haurà de portar una indumentària que permeti la seva identificació.

El jugador ha de comportar-se de manera amable i educada durant tota la competició, fins i tot si no hi participa, i repectar a qualsevol de les persones que hi hagi.

De la mateixa manera, els tècnics, han de comportar-se correctament, tenint en compte les sancions que els àrbitres puguin aplicar.

ÀREA DE JOC
El jugador o jugadors, no podran deixar l’àrea de joc durant el partit, incloent-hi el piloteig, sense l’autorització de l’Àrbitre. S’entén per Àrea de Joc la pista i els espais continus que la delimiten.

CONSELLS I INSTRUCCIONS
Cada parella de jugadors podrà rebre consells i instruccions durant el partit d’un tècnic degudament acreditat, tant en les competicions per parelles com en les d’equip i sempre que es facin en els temps de descans.

ENTREGA DE PREMIS
Els jugadors o equips que es disputin la final d’un torneig, hauran de participar a l’entrega de premis que es farà un cop acabi la competició, a no ser que no els sigui possible per lesió o indisposició comprovades, o una raó justificada.

JOC CONTINU I/O RETARD EN EL JOC
Un cop comenci el partit, el joc ha de ser continu i cap jugador por demorar-lo sense una causa raonable que no sigui les dels temps permesos en la Norma 2, del Reglament de Joc.

OBSCENITATS AUDIBLES I VISIBLES
Obscenitat audible es defineix com l’ús de paraules conegudes de manera comuna i enteses com de mala educació o ofensives i que es diguin clarament i amb la suficient força per ser sentides pel Jutge Àrbitre, espectadors i organitzadors del torneig.

Per obscenitats visibles s’entén la realització de signes o gests amb les mans, i/o pala o boles que tinguin, de manera comú, significat obscè o ofenguin a la gent.

ABÚS DE PILOTA
Els jugadors no podran en cap moment tirar violentment, en qualsevol direcció, una pilota fora de la pista, o passar-la agressivament a l’altre cantó de la xarxa mentre no estigui en joc.

ABÚS DE PALA O EQUIP
Els jugadors no podran en cap moment tirar intencionadament ni colpejar de manera violenta amb la pala o d’alguna altra manera el terra, la xarxa, la cadira de l’Àrbitre, les parets, la malla metàl·lica o qualsevol altre element de les instal·lacions.

ABÚS VERBAL I ABÚS FÍSIC O AGRESSIÓ
Els comportaments, actituds i gests agressius i antiesportius dels jugadors, que siguin d’especial gravetat, quan es dirigeixin al Jutge Àrbitre, l’Àrbitre, oponents, company, espectadors o qualsevol persona relacionada amb el torneig. Es jutjarà com abús verbal l’insult, així com qualsevol expressió oral que, sense ser considerada insult, porti intrínsecament el menyspreu o notòria mofa.

MILLORS ESFORÇOS
Tots els jugadors han de realitzar els millors esforços per guanyar el partit en el que estan participant.

CONDUCTA ANTIESPORTIVA
Els jugadors en tot moment han de comportar-se d’una manera esportivament correcta evitant qualsevol acció que vagi en contra de l’esperit esportiu o de la competició o, en general, del respecte a les normes establertes o al joc net.

PENALITZACIONS/TAULA DE PENALITZACIONS
La infracció durant el partit de qualsevol dels aspectes mencionats serà sancionat pel Jutge/Àrbitre de la competició d’acord amb la Taula de Penalitzacions que s’exposa a continuació. Amb independència d’això, el Comitè de Competició podrà imposar altres possibles sancions pel mateix fet, resultat de l’aplicació del Reglament de Disciplina Esportiva.

Taua de Penalitzacions
Primera infracció: Avís
Segona infracció: Avís amb pèrdua de punt.
Tercera infracció: Avís amb desqualificació.

Les infraccions dels dos components de la parella i fins i tot del tècnic acreditat dels mateixos, són acumulables.

DESQUALIFICACIÓ DIRECTA
En cas d’infracció molt greu (agressió física o verbal molt greu) el Jutge/Àrbitre podrà determinar la desqualificació immediata del jugador o tècnic que hagi comès la falta. Si la desqualificació recau sobre un jugador que està jugant un partit, perd el partit i el jugador desqualificat ha d’abandonar la competició. Si recau sobre un tècnic, capità o jugador acreditats o inscrits en la competició que s’està celebrant queden desqualificats i han d’abandonar la mateixa.

Competicions

Pròxim torneig 15 de juliol

TORNEIG_NOCTURN_FUTB#C67C1C

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l'usuari, així com la recollida d'estadístiques tal com es recull en la política de cookies en la columna "finalitat". Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies