Pàdel

Vine a jugar a pàdel

Al costat del camp de golf, tenim dues pistes de pàdel. Les pots llogar per hores, hi pots fer classe amb els nostres instructors professionals i participar en les competicions que organitzem durant tot l’any.

Horaris

Temporada d’estiu (del 13/4 al 19/10):

de 8 a 21h cada dia de la setmana.

Temporada d’hivern (del 20/10 a 12/4):

de 9 a 19.30h cada dia de la setmana.

Horari aproximat, depenent de les hores de llum natural.

Recomanem que els divendres tarda i els caps de setmana reserveu hora de sortida prèviament.

Preus

  SOCIS ABONATS NO SOCIS

Lloguer de pista
(hora/persona)

9-22h
gratuït

9-22h
5€

Cap de setmana i festius
(Nadal i Setmana Santa)
9-22h
gratuït
9-22h
5€
Lloguer de llum
(hora/persona)
1€ 1€

Normes de la pista

PUNTUALITAT

Els partits es faran sense retard en els horaris anunciats de joc. L’horari dels partits es publicarà amb el temps suficient, sent obligació del jugador informar-se’n.

VESTIMENTA

El jugador haurà de portar roba i calçat esportiu adequat, no es permeten les camises de tires ni els banyadors. En cas de no complir-ho serà avisat de la falta, havent-la de reparar, si no ho fes seria desqualificat. En les competicions per equips es recomana que els jugadors portin la mateixa indumentària, tot i que no és obligatori.

Els jugadors poden utilitzar el calçat, roba i pales que desitgin, sempre i quan siguin reglamentàries. En els torneigs internacionals l’equip arbitral haurà de portar una indumentària que permeti la seva identificació.

El jugador ha de comportar-se de manera amable i educada durant tota la competició, fins i tot si no hi participa, i repectar a qualsevol de les persones que hi hagi.

De la mateixa manera, els tècnics, han de comportar-se correctament, tenint en compte les sancions que els àrbitres puguin aplicar.

ÀREA DE JOC

El jugador o jugadors, no podran deixar l’àrea de joc durant el partit, incloent-hi el piloteig, sense l’autorització de l’Àrbitre. S’entén per Àrea de Joc la pista i els espais continus que la delimiten.

CONSELLS I INSTRUCCIONS

Cada parella de jugadors podrà rebre consells i instruccions durant el partit d’un tècnic degudament acreditat, tant en les competicions per parelles com en les d’equip i sempre que es facin en els temps de descans.

ENTREGA DE PREMIS

Els jugadors o equips que es disputin la final d’un torneig, hauran de participar a l’entrega de premis que es farà un cop acabi la competició, a no ser que no els sigui possible per lesió o indisposició comprovades, o una raó justificada.

JOC CONTINU I/O RETARD EN EL JOC

Un cop comenci el partit, el joc ha de ser continu i cap jugador por demorar-lo sense una causa raonable que no sigui les dels temps permesos en la Norma 2, del Reglament de Joc.

OBSCENITATS AUDIBLES I VISIBLES

Obscenitat audible es defineix com l’ús de paraules conegudes de manera comuna i enteses com de mala educació o ofensives i que es diguin clarament i amb la suficient força per ser sentides pel Jutge Àrbitre, espectadors i organitzadors del torneig.

Per obscenitats visibles s’entén la realització de signes o gests amb les mans, i/o pala o boles que tinguin, de manera comú, significat obscè o ofenguin a la gent.

ABÚS DE PILOTA

Els jugadors no podran en cap moment tirar violentment, en qualsevol direcció, una pilota fora de la pista, o passar-la agressivament a l’altre cantó de la xarxa mentre no estigui en joc.

ABÚS DE PALA O EQUIP

Els jugadors no podran en cap moment tirar intencionadament ni colpejar de manera violenta amb la pala o d’alguna altra manera el terra, la xarxa, la cadira de l’Àrbitre, les parets, la malla metàl·lica o qualsevol altre element de les instal·lacions.

ABÚS VERBAL I ABÚS FÍSIC O AGRESSIÓ

Els comportaments, actituds i gests agressius i antiesportius dels jugadors, que siguin d’especial gravetat, quan es dirigeixin al Jutge Àrbitre, l’Àrbitre, oponents, company, espectadors o qualsevol persona relacionada amb el torneig. Es jutjarà com abús verbal l’insult, així com qualsevol expressió oral que, sense ser considerada insult, porti intrínsecament el menyspreu o notòria mofa.

MILLORS ESFORÇOS

Tots els jugadors han de realitzar els millors esforços per guanyar el partit en el que estan participant.

CONDUCTA ANTIESPORTIVA

Els jugadors en tot moment han de comportar-se d’una manera esportivament correcta evitant qualsevol acció que vagi en contra de l’esperit esportiu o de la competició o, en general, del respecte a les normes establertes o al joc net.

PENALITZACIONS/TAULA DE PENALITZACIONS

La infracció durant el partit de qualsevol dels aspectes mencionats serà sancionat pel Jutge/Àrbitre de la competició d’acord amb la Taula de Penalitzacions que s’exposa a continuació. Amb independència d’això, el Comitè de Competició podrà imposar altres possibles sancions pel mateix fet, resultat de l’aplicació del Reglament de Disciplina Esportiva.

Taua de Penalitzacions

Primera infracció: Avís

Segona infracció: Avís amb pèrdua de punt.

Tercera infracció: Avís amb desqualificació.

Les infraccions dels dos components de la parella i fins i tot del tècnic acreditat dels mateixos, són acumulables.

DESQUALIFICACIÓ DIRECTA

En cas d’infracció molt greu (agressió física o verbal molt greu) el Jutge/Àrbitre podrà determinar la desqualificació immediata del jugador o tècnic que hagi comès la falta. Si la desqualificació recau sobre un jugador que està jugant un partit, perd el partit i el jugador desqualificat ha d’abandonar la competició. Si recau sobre un tècnic, capità o jugador acreditats o inscrits en la competició que s’està celebrant queden desqualificats i han d’abandonar la mateixa.

Competicions

Empty section. Edit page to add content here.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas tal y como se recoge en la política de cookies en la columna "finalidad". Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies